Kako pripremiti jelo za pečenje u škartocu

Ova tehnika omogućava da se hrana peče u vlastitim sokovima, uz minimalno masnoće.